Katt ägare

Vi tar hand o er katt i hemmet

Vi kommer hem till katten/katterna två gånger per dag. På förmiddagen en timme och eftermiddagen/kväll 30 minuter. Vi ger katten/katterna mat och byter vatten. Vi gör rent i kattlådan och byter sand om det behövs. Naturligtvis kelar vi med katten/katterna om den vill det. Har ni utekatt så släpper vi ut den på morgonen och in på kvällen, om ni som kattägare önskar det.

Katten sköts enligt med djurägarens önskemål och anvisningar som vi skriver på särskilt papper.

Vi kan också se efter andra husdjur som fiskar.